Dette er de enkelte artiklene leverandøren fører og det er mulig å registrere mye informasjon på hver artikkel.