Skip to main content
Skip table of contents

Egenskaper

Finn og åpne varen.

Gå til fanen Egenskaper (øverst i meny linjen)

image-20240316-100126.png

Under denne fanen er det mulig å legge ETIM egenskaper og miljødata.

ETIM klassene er koblet til NOBB-varegruppestruktur og finnes på ca. 800 varegrupper.

Miljødata: her kobles de ulike miljømerkingene til varen, samt EPD informasjon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.