Gå til fanen Egenskaper (øverst i meny linjen)

Under denne fanen er det mulig å legge ETIM egenskaper og miljødata.

ETIM klassene er koblet til NOBB-varegruppestruktur og finnes på ca. 800 varegrupper.

Miljødata: her kobles de ulike miljømerkingene til varen, samt EPD informasjon.