Hvis man ønsker å aktivere en utgått vare gjøres dette på følgende måte:

Søk frem en eller flere varer. Husk å velge Inkluder utgåtte varer for å finne varen.

Marker den aktuelle varen og trykk på Reaktiver varer.

Bekreft at varen skal reaktiveres (velg OK). Og velg OK på Suksess.

NB! Den reaktiverte varen må få en ny NOBB indekspris og varen må sendes til publisering (godkjenning)