Skip to main content
Skip table of contents

Pakninger (logistikkinformasjon)

En vare kan ha mange pakninger (salgsenheter).

Pakninger som skal registreres på en vare omhandler alle fysiske pakninger som selges til handelsleddet samt forbrukerpakninger som handelsleddet selger videre til sluttkunde.

Alle salgbare enheter må registreres som pakning med pakningsklasse.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.