En vare kan ha mange pakninger (salgsenheter).

Pakninger som skal registreres på en vare omhandler alle fysiske pakninger som selges til handelsleddet samt forbrukerpakninger som handelsleddet selger videre til sluttkunde.

Alle salgbare enheter må registreres som pakning med pakningsklasse.