Skip to main content
Skip table of contents

Flytt vare til en annen modul

Søk etter en eller flere varer som skal flyttes til en annen modul.

Marker varene og trykk på knappen Flytt til modul.

Søk etter NOBB modulnummer varene skal flyttes til og trykk på knappen Flytt:

Bekreft at du vil flytte varer til en annen modul:

Varene er flyttet til en annen modul. Husk at varene skal publiseres (sendes til godkjenning).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.