Søk etter en eller flere varer som skal flyttes til en annen modul.

Marker varene og trykk på knappen Flytt til modul.

Søk etter NOBB modulnummer varene skal flyttes til og trykk på knappen Flytt:

Bekreft at du vil flytte varer til en annen modul:

Varene er flyttet til en annen modul. Husk at varene skal publiseres (sendes til godkjenning).