Pris på nyopprettet vare

Gå til fanen Priser (øverst i meny-linjen) og velg Legg til.

Legg inn NOBB indekspris og trykk på Lagre. Maks antall desimaler er 2, i denne versjonen av NOBB Leverandør trenger man ikke å legge inn desimaler hvis prisen er i hele kroner.

Prisens fra dato blir automatisk satt til dagens dato.

Valuta velges på leverandør-nivå. Ønskes en annen valuta, ta kontakt med support@nobb.no

Prisenhet hentes fra varedetaljer.

Ny pris på eksisterende vare

Priser på godkjente varer må legges til i henhold til NOBB kjøreplan.

Ny pris som ikke er publisert (godkjent) kan endres, publiseres eller slettes.

NB! Publiserte priser kan IKKE endres eller slettes