Skip to main content
Skip table of contents

Pris på vare

Hvis du har abonnement NOBB Total vil Priser vises på varen.

Pris på nyopprettet vare

Gå til fanen Priser (øverst i meny-linjen) og velg Legg til.

image-20240316-100742.png

Legg inn NOBB indekspris og trykk på Lagre. Maks antall desimaler er 2, i denne versjonen av NOBB Leverandør trenger man ikke å legge inn desimaler hvis prisen er i hele kroner.

Prisens fra dato blir automatisk satt til dagens dato.

Valuta velges på leverandør-nivå. Ønskes en annen valuta, ta kontakt med support@nobb.no

Prisenhet hentes fra varedetaljer.

Ny pris på eksisterende vare

Priser på godkjente varer må legges til i henhold til NOBB kjøreplan.

Ny pris som ikke er publisert (godkjent) kan endres, publiseres eller slettes.

NB! Publiserte priser kan IKKE endres eller slettes

image-20240316-101110.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.