Skip to main content
Skip table of contents

Sett utgår-dato

Utgår dato angis på varen for å informere om den ikke skal selges mer fra leverandør. Dette angis når leverandørens lager er tomt. Feltet Utgår dato benyttes både av eier av varer og av alternative leverandører.

NB! Utgår dato må settes minimum fire dager frem i tid.

Sett utgår dato på en vare

Finn og åpne varen som skal utgå. Trykk på knappen Sett utgår-dato.

Velg varen utgår dato (minimum fire dager frem i tid) og trykk OK. Utgår dato og prisens til dato blir automatisk publisert på nobb.no og du trenger ikke å sende varen til godkjenning.

Varen utgår dato vises under Varedetaljer på varen:

Sett utgår dato på flere varer

Søk etter varene som skal utgå.

Marker varene (1) og trykk på Sett utgår-dato (2).

Utgår dato og prisens til dato blir automatisk publisert på NOBB.no og du trenger ikke å sende varen til godkjenning.

For å finne alle utgåtte varer trykk på Alle under Varer (1), velg Avansert søk (2) og velg status Utgått (3).

For aktivere varer igjen, se mer her.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.