Skip to main content
Skip table of contents

Klar til publisering (Varer)

Gå til menyen Varer, velg Klar til publisering.

Her vises det ny opprettede og endrede varer som kan publiseres (sendes til godkjenning).

For å publisere (sende til godkjenning) marker ønsket varer og trykk på knappen Publiser.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.