Gå til menyen Varer, velg Klar til publisering.

Her vises det ny opprettede og endrede varer som kan publiseres (sendes til godkjenning).

For å publisere (sende til godkjenning) marker ønsket varer og trykk på knappen Publiser.