Skip to main content
Skip table of contents

Bilde på vare

Alle Standardvarer, Sammensatte varer og Display må ha et produktbilde. Dokumentasjon kobles på samme måte som bilder.

image-20240316-102322.png

Gå til fanen Bilde (øverst i meny linjen) her får du 2 valg:

  • Legg til eksisterende bilde, velg eksisterende bilde.

  • Last opp nytt bilde, velg fil og trykk Åpne. Velg bildetype (settes automatisk til produktbilde) og trykk Last opp.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.