Skip to main content
Skip table of contents

Opprett ny vare

For å opprette en ny vare anbefaler vi at du velger Opprett vare (1) under Varer menyen. Du kan også velge + tegnet (2).

Du kommer til Opprett vare vinduet.

I NOBB Leverandør er det 3 ulike abonnementsstyper som angir hvilken type varetekst som skal registreres, velg ut fra ditt abonnement:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.