Skip to main content
Skip table of contents

Alle (Varer)

Gå til menyen Varer, velg Alle.

Her vises det alle aktive varer som leverandør er vareeier på. For å inkludere utgåtte varer, trykk på knappen Inkludere utgåtte varer.

OBS! For å kunne opprette eller endre vare må modulen ha status Godkjent.

For å søke på varene kan du bruke Enkelt søk eller Avansert søk.

Enkelt søk: Her kan du kun søke på en og en vare med varetekst, varenummer, NOBB-nummer eller GTIN nummer. Ønsker å søke etter flere varer på en gang er det kun NOBB-nummer som kan benyttes i dette søket. Kopiere fra en liste med NOBB-nummer for å finne aktuelle varer.

Avansert søk: Her kan du for eksempel lime inn en liste med GTIN nummer og Leverandørensvarenummer.

image-20240228-144417.png

Skjermbilde viser Avansert søk for VA/VVS leverandør.

Her kan du kombinere søk på flere datafelter i samme operasjon.

Eksempel: søk etter alle aktive standardvarer uten dokument FDV:

image-20240228-145156.png

Skjermbilde viser Avansert søk for NOBB Total leverandør.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.