Skip to main content
Skip table of contents

Underkjent (Varer)

Gå til menyen Varer, velg Underkjent.

Her vises eventuelt alle underkjente varer.

Åpne varen for å se årsak til underkjenning ved å trykke her:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.