Gå til menyen Varer, velg Underkjent.

Her vises eventuelt alle underkjente varer.

Åpne varen for å se årsak til underkjenning ved å trykke her: