Skip to main content
Skip table of contents

Last opp varer (Varer)

Her kan man:

 • laste ned malen for nye varer (1)

 • opprette nye varer fra Excel (2)

 • oppdattere eksisterende varer fra Excel (3)

Valget er automatisk satt til Opprett nye varer fra Excel.

Opprett nye varer fra Excel

Last ned mal direkte fra NOBB Leverandør eller trykk her for å laste ned mal fra kunnskapsbasen

Vi har EN import-mal for alle varetyper. Varetype velges fra nedtreksmenyen i kolonne I.

OBS! Velg enhet (meter, centimeter, millimeter) på bredde, lengde og høyde på line 1, kolnne C (dette gjelder for varenes pakninger).

Kolonner markert med gul farge må fylles ut for å opprette varen (i import filen):

 • Leverandørens varenummer

 • Produsentens varenummer

 • Varetekst 1

 • NOBB modulnummer

 • Prisenhet

 • Pris (gjelder Standardvare)

 • Varetype

 • PK1_Klasse

 • PK1_Type

 • PK1_Består av antall

 • PK1_Består av enhet

 • PK1_Bestillbar

 • PK1_Lagerført

 • PK1_GTIN

 • PK1_Høyde

 • PK1_Lengde

 • PK1_Bredde

 • PK1_Vekt

Dersom du har GTIN med ledende nuller, kan du endre formatet på kolonnen for GTIN til tekst.

Kolonner som må fylles ut før vare sendes til godkjenning (dette kan fylles ut i import filen eller senere i NOBB Leverandør):

 • Pris (gjelder ikke spesialvarer)

 • Omregningsfaktor for PSE (Hvis prisenheten eller en av varens pakninger er lik prissammenligningsenheten for varegruppen varen ligger i, fylles omregningsfaktoren automatisk ut.)

Omregningsfaktor for PSE (kolonne T) er kun krav på varen der PSE enheten ikke er lik prisenheten: Omregningsfaktor skal angi prissamenligningsenheten (PSE) i forhold til varens prisenhet og antall av prisenheten som inngår i enheten for prissammenligningsenheten. Prissamenligningsenheten er koblet til NOBB Varegruppestruktur. På enkelte av varegruppene kan det forekomme to PSE-enheter. Se her hvordan omregningsfaktor kan beregnes: Hvordan beregne omregningsfaktorer (PSE)

OBS! Ved flere pakninger på en vare sjekkes Vekt automatisk. Les mer: Vekt på D- og T-pak sjekkes automatisk

Lagre fil på din PC.

Import den lagrede Excel-filen til NOBB Leverandør ved å velge filen eller bruke dra og slipp funksjonen.

Når filen er korrekt lastet opp (importert) vises det en grønn hake i feltet Status:

NB! Filen med de nye varene blir ikke importert hvis det finnes feil i den. Importen starter ikke før hele filen er korrekt. Dvs. man må korrigiere i import-filen og laste opp varer på nytt.

Hva må gjøres når filen er lastet opp (importert): Hva må gjøres etter opplastning fra Excel (import)

Se opplæringsvideo )mport av varer for VA/VVS: https://support.byggtjeneste.no/sood/import-av-varer-for-va-vvs

Ulike feilmeldinger ved vare-import:

 • GTIN er i bruk av en annen vare

 • Modul finnes ikke

 • Varen mangler en komplett F-PAK

 • Display kan ikke ha en F-PAK

 • Pakningens vekt er for høy i forhold til pakningens mål

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.