Skip to main content
Skip table of contents

Valideringsfeil (Varer)

Gå til menyen Varer, velg Valideringsfeil.

Her vises det ny opprettede og endrede varer som har valideringsfeil.

Valideringsfeil betyr at varen inneholder feil i forhold til NOBB sitt regelverk.

Her finner du beskrivelse av alle typer feil

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.