Gå til menyen Varer, velg Valideringsfeil.

Her vises det ny opprettede og endrede varer som har valideringsfeil.

Valideringsfeil betyr at varen inneholder feil i forhold til NOBB sitt regelverk.

Her finner du beskrivelse av alle typer feil