Skip to main content
Skip table of contents

Prosessen rundt NOBB miljødata

Produkt-EPD

Steg 1: Start denne prosessen med å oppdatere EPDen i vårt EPD-register. Dette vil være steg 1 for å få levert maskinlesbare EPDer. Deler av dataene i EPDen må spesifiseres. Se hvordan denne prosessen utføres her

Steg 2 vil være å oppdatere de spesifikke varene som tilhører de forskjellige EPDene med omregningsfaktor. Velg Produkt-EPD og alle EPDer som er knyttet til dere vil komme opp i datafelt EPD id, velg så riktig EPD til produktet. I dette steget i prosessen skal den deklarerte enheten hentet fra EPDen regnes opp mot prisenheten på varen i NOBB leverandør. Se hvordan denne prosessen utføres her

image-20240530-075645.png

Vi har også beskrevet noen varianter av EPD omregningsfaktor, se her

Vi har også laget i formel som kan være til hjelp i denne jobben, formelen finner du her

Denne prosessen kan du gjøre via import, se her

Bransje-EPD

Steg 1: Denne prosessen starter ved å velge Bransje-EPD under Type datasett i NOBB Leverandør. Her finnes de tilgjengelige Bransje-EPD som er opprettet og vil bli vedlikeholdt av Byggtjeneste.

Velg den riktige EPD id for dine varer. Hvis du ikke finner riktig EPD, ta kontakt med oss så legger vi EPDen til i listen.

Steg 2 vil være å oppdatere de spesifikke varene som tilhører de forskjellige EPDene med omregningsfaktor. I dette steget i prosessen skal den deklarerte enheten hentet fra EPDen som alltid er spesifisert ( se bildet under). Deklarert enhet vises her:

image-20240528-062923.png

I tilfelle som vist over, så vil omregningsfaktoren bli det antall deklarelte enheter per STK som er prisenheten på denne varen.

Se hvordan denne prosessen utføres her

Denne prosessen kan du gjøre via import, se her.

Generisk datasett

Steg 1: Denne prosessen starter ved å velge Generisk datasett under Type datasett i NOBB Leverandør. Disse datasettene blir hentet inn fra eksterne databaser, vi tilgjengeliggjør dataene for leverandørene. Velg riktig kategori for å finne det riktige generiske datasettet.

Steg 2 vil være å oppdatere de spesifikke varene som tilhører de forskjellige Generiske datasett med omregningsfaktor. I dette steget i prosessen skal den deklarerte enheten hentet fra Generisk datasett som alltid er spesifisert (se bildet under).

Alle generiske datasett har en deklarert enhet oppgitt i KG.

I tilfelle vist under blir omregningsfaktoren svaret på hvor mange KG er det pr STK (prisenheten) på varen.

image-20240528-064236.png

Denne prosessen kan du gjøre via import, se her

Søkeord: miljø

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.