Skip to main content
Skip table of contents

Prosessen rundt NOBB miljødata

Steg 1: Vi vil anbefale deg å starte denne prosessen med å oppdatere EPDen i vårt EPD-register. Dette vil være steg 1 for å få levert maskinlesbare EPDer. Deler av dataene i EPDen må spesifiseres. Se hvordan denne prosessen utføres her

Steg 2: vil være å oppdatere de spesifikke varene som tilhører de forskjellige EPDene med omregningsfaktor. I dette steget i prosessen skal den deklarerte enheten hentet fra EPDen regnes opp mot prisenheten på varen i NOBB leverandør. Se hvordan denne prosessen utføres her

Vi har også beskrevet noen varianter av EPD omregningsfaktor, se her

Vi har også laget i formel som kan være til hjelp i denne jobben, formelen finner du her

Søkeord: miljø

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.