Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan beregne EPD-omregningsfaktor

For å kunne distribuere Miljødata for varer i NOBB på en effektiv måte, må leverandøren gjøre to ting:

  1. Opprette digital versjon av sine EPD’er i «EPD-registeret»

  2. Registrere EPD omregningsfaktor og EPD-id på varene i NOBB Leverandør

EPD-registeret finner man i NOBB Leverandør ved å klikke på menyvalget Annet – EPD-registeret:

Opprettelse av EPD’er i EPD-registreret står beskrevet her https://support.byggtjeneste.no/nnl/epd-registeret .

På den enkelte vare i NOBB Leverandør må det registres «EPD-omregningsfaktor» og «EPD-id». Dette gjøres inne på den enkelte vare under fanen Egenskaper – Miljødata. Se https://support.byggtjeneste.no/nnl/milj-data .

Det er også mulig å laste opp en Excelfil med disse verdiene.

EPD omregningsfaktor benyttes for å beregne klimagassavtrykk per prisenhet i NOBB.

I hovedsak benyttes deklarert enhet (DE) fra EPD og prisenhet i NOBB for utregning av EPD-omregningsfaktor, men for trelast kan leverandører også velge å benytte Norsk treteknisk institutt sin veileder: «Klimagassresultater i NOBB - Veileder til omregning av EPD-resultater».

 EPD-omregningsfaktor viser forholdet mellom den deklarerte enheten i EPD’en og prisenheten i NOBB. Nedenfor vises eksempler på ulike kombinasjoner av deklarert enhet og prisenhet. På varene i NOBB skal det med andre ord angis «Antall deklarerte enheter per prisenhet» i feltet EPD omregningsfaktor.

Deklarert enhet i EPD

Prisenhet i NOBB

EPD-omregningsfaktor

kvadratmeter m2

m2

En til en gir en omregningsfaktor på 1,0

kvadratmeter m2

RULL

Antall kvadratmeter per rull. F.eks. 1x12 m rull gir en omregningsfaktor på 12.

kvadratmeter m2

LM

Antall m2 per LM (løpemeter)

kvadratmeter m2

STK

Antall m2 per stykk.

kubikkmeter m3

LM

Antall m3 i en LM.

kubikkmeter m3

STK

Antall m3 i en stk.

kilo (kg)

STK

Antall kilo i en stk.

liter (L)

BOX/SPA

Antall kilo i en stk.

Heterogen vare:

Heterogen vare består av flere ulike komponenter/materialer.  Eksempel på dette kan være parkett, vinduer o.l.

Forutsetning for kobling til EPD er at prisenhet, omregningsfaktor og deklarert enhet gir et korrekt bilde av sammensetningen EPDen er basert på.

Homogen vare:

Homogen vare består av en ensartet råvare eller sammensetning av råvarer.  Eksempel på en heterogen vare er treverk, sponplate og stoffblandinger.

Homogene varer kan ha ulik densitet, geometrisk form, mål etc, i slike tilfeller anbefaler vi å lage en faktor basert på vekten av en prisenhet og vekten av en deklarert enhet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.