Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan beregne EPD-omregningsfaktor

For å kunne distribuere Miljødata for varer i NOBB på en effektiv måte, må leverandøren gjøre to ting:

  1. Opprette digital versjon av sine EPD’er i «EPD-registeret»

  2. Registrere EPD omregningsfaktor og EPD-id på varene i NOBB Leverandør

EPD-registeret finner man i NOBB Leverandør ved å klikke på menyvalget Annet – EPD-registeret:

Opprettelse av EPD’er i EPD-registreret står beskrevet her https://support.byggtjeneste.no/nnl/epd-registeret .

På den enkelte vare i NOBB Leverandør må det registres «EPD-omregningsfaktor» og «EPD-id». Dette gjøres inne på den enkelte vare under fanen Egenskaper – Miljødata. Se https://support.byggtjeneste.no/nnl/milj-data .

Det er også mulig å laste opp en Excelfil med disse verdiene.

EPD omregningsfaktor benyttes for å beregne klimagassavtrykk per prisenhet i NOBB.

I hovedsak benyttes deklarert enhet (DE) fra EPD og prisenhet i NOBB for utregning av EPD-omregningsfaktor, men for trelast kan leverandører også velge å benytte Norsk treteknisk institutt sin veileder: «Klimagassresultater i NOBB - Veileder til omregning av EPD-resultater».

 EPD-omregningsfaktor viser forholdet mellom den deklarerte enheten i EPD’en og prisenheten i NOBB. Nedenfor vises eksempler på ulike kombinasjoner av deklarert enhet og prisenhet. På varene i NOBB skal det med andre ord angis «Antall deklarerte enheter per prisenhet» i feltet EPD omregningsfaktor.

Deklarert enhet i EPD

Prisenhet i NOBB

EPD-omregningsfaktor

kvadratmeter m2

m2

En til en gir en omregningsfaktor på 1,0

kvadratmeter m2

RULL

Antall kvadratmeter per rull. F.eks. 1x12 m rull gir en omregningsfaktor på 12.

kvadratmeter m2

LM

Antall m2 per LM (løpemeter)

kvadratmeter m2

STK

Antall m2 per stykk.

kubikkmeter m3

LM

Antall m3 i en LM.

kubikkmeter m3

STK

Antall m3 i en stk.

kilo (kg)

STK

Antall kilo i en stk.

liter (L)

BOX/SPA

Antall kilo i en stk.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.