Leverandører som skal ha sine varer i NOBB-Miljødata må først registrere EPD-er inn i «EPD-register» før disse kobles mot vare i NOBB-leverandør. I tillegg skal «EPD-omregningsfaktor» regnes ut og registreres på vare. EPD-omregningsfaktor benyttes for å regne ut klimagassavtrykk per prisenheten i NOBB. I hovedsak benyttes deklarert enhet (DE) fra EPD og prisenhet i NOBB for utregning av EPD-omregningsfaktor, men for trelast kan leverandører også velge å benytte Norsk treteknisk institutt sin veileder: «Klimagassresultater i NOBB - Veileder til omregning av EPD-resultater».

Der varens prisenhet er oppgitt i løpemeter (LM) og DE er i kubikk (m3) kan «Volum Prisenhet» i Syndigo brukes direkte som EPD-omregningsfaktor. Hvis DE er oppgitt i kilo (kg) og prisenhet er LM kan «Vekt Prisenhet» brukes. Begge faktorene krever at leverandør har fylt inn nødvendig informasjon om varen.

Disse finnes under: «G. Andre varedetaljer» i Attributter.

Forslag til hvordan man kan beregne EPD-omregningsfaktor (listen vil bli oppdatert ved behov):

Deklarert enhet i EPD

Prisenhet i NOBB

EPD-omregningsfaktor

kvadratmeter m2

m2

En til en gir en omregningsfaktor på en

kvadratmeter m2

RULL

Arealet på rullen. F.eks. 1x12 m rull gir en omregningsfaktor på 12.

kvadratmeter m2

LM

Antall LM i en m2. For trelast anbefales det at Norsk treteknisk veileder benyttes, for andre beregnes etter bredde på produktet.

kvadratmeter m2

STK

Arealet per stykk. For trelast anbefales det at Norsk treteknisk veileder benyttes, for andre beregnes etter bredde og lengde på produktet.

kubikkmeter m3

LM

Kan hentes fra NOBB Leverandør.
Eventuelt må kilo per kubikk (fra EPD) og kilo per LM (fra Riversand/NNS), for så å beregne EPD-omregningsfaktor

kubikkmeter m3

STK

STK/antall per m3 (volum per prisenhet fra NOBB Leverandør)