Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan importere EPD omregningsfaktor for Generisk datasett

Hvordan eksportere EPD omregningsfaktor og miljørerking til Excel, se her.

Registrer EPD ID i kolonne EPD ID.

EPD ID finner du i denne filen, i filen ligger det en rekke produkter som leverer Generisk datasett. Pr i dag er det ca 300 Generiske datasett. Se utklippet under, det er ID fra kolonne C (hentet fra filen) som skal oppdateres på varene i importfilen. IDen skal legges i kolonne merket med EPD-ID.

image-20240607-050012.png

Registrer EPD omregningsfaktor i kolonne for EPD omregningsfaktor. Du beregner EPD omregningsfaktor fra prisenhet på varen. I det Generiske datasettet er den deklarerte enheten alltid KG. Eksempel: Hvis prisenhet er STK er det hvor mange KG består en STK av som skal oppdateres i kolonnen merket EPD omregningsfaktor.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.