Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan importere EPD omregningsfaktor for Bransje-EPD

Hvordan eksportere EPD omregningsfaktor og miljørerking til Excel, se her.

Registrer EPD ID i kolonne EPD ID. Denne henter du i oversikten inne i NOBB Leverandør, se bilde under.

Hvis du ikke finner din Bransje-EPD i listen, send en e-post til support@nobb.no så legger vi denne til i listen.

image-20240606-071714.png

Registrer EPD omregningsfaktor i kolonne for EPD omregningsfaktor. Du beregner EPD omregningsfaktor fra prisenhet mot den deklarerte enheten som er spesifisert i EPDen

Hvordan man beregner EPD omregningsfaktor, se her.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.