Skip to main content
Skip table of contents

Formel EPD Omregningsfaktor

For å beregne EPD Omregningsfaktor har vi laget en formel som kan brukes for noen av variantene.

Se formel her

For eksempel der hvor den deklarerte enheten i EPDen er oppgitt i M2 og prisenheten er STK så kan fanen i formelen EPD Omregningsfaktor brukes. Her kan du kun bruke et av alternativene (D12 eller D14), faktoren som blir gitt i kolonne G er den som skal oppdateres under EPD omregningsfaktor i NOBB leverandør.

Tallet fra kolonne G skal inn i feltet EPD omregningsfaktor i NOBB leverandør sammen med EPD-ID lik det som er lagt inn i EPD-registeret.

Et annet eksempel så kan formelen brukes der den deklarerte enheten i EPDen er oppgitt i henhold til et spesifikt mål. Bruk i disse tilfellene fanen EPD Omregning volum og vekt.  Legg inn de spesifiserte målene i kolonnene C9-C11 og i C8 må du legge inn deklarerte enheten. Legg inn de spesifikke målene på produktet du skal oppdateres i kolonnene D9-D11 og i D8 må du legge inn prisenheten på produktet som ligger inne i NOBB leverandør.

Tallet fra kolonne C15 skal inn i feltet EPD omregningsfaktor i NOBB Leverandør sammen med EPD-ID lik det som er lagt inn i EPD-registeret.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.