Ved å gå til Annet og velge EPD-registeret kommer du direkte inn i EPD-registeret

Nå er du inne i EPD-registeret

For å registrere en ny EPD trykk på knappen + Registrer EPD

Da kommer du til dette bilde.

Her skal du registrere «forsiden» på EPDen

EPD-id - her registrerer du deklarasjonsnummer/publiseringsnummer (er det samme). Det er viktig at dette id-nr er helt likt id-nr som er brukt/skal brukes på varenivå ifbm EPD-omregningsfaktor.

Produkt – her registrerer du hvilket produkt EPDen gjelder.

EPD gyldig til – Her legger du inn utløpsdatoen på EPDen.

EPD programoperatør – dette finner du på forsiden av EPDen, kopier og lim inn navn på firma her.

Navn på verifikator – navnet på den uavhengige 3 parts verifikator dette finner du som under verifikasjon.

Navn på verifikators organisasjon - – navnet på organisasjonen til den uavhengige 3 parts verifikator dette finner du som under verifikasjon.

Produksjonssted(er) – dette står som oftest på side 2 på EPDen.

Funksjonell enhet – dette er ikke et obligatorisk felt, er det spesifisert så legg dette inn.

Deklarert enhet – dette står som oftest på side 2 på EPDen.

Estimert levetid – her menes levetiden på produktet, dette står ofte på side 3, men det er mange forskjellige versjoner så det kan hende dette står andre steder.

Omregningsfaktor til masse (kg) per deklarert eller funksjonell enhet: - Dette er ikke et obligatorisk felt, er det spesifisert så legg dette inn.

Referanseenhet - type/enhet – her legges inn det samme som deklarert enhet.

Tidsperiode – 5 år, hvor lenge er denne EPD gyldig.

Nå lager du disse dataene.

Når det er gjort kommer du til steg 2 i denne prosessen.

Nå skal du registrere GWP verdiene, og dette finner du spesifisert i tabeller i EPDen.

I denne EPDen er det spesifiser som vist i eksemplet under, her skal det legges inn verdier fra A1 til B5. Her kan det gå helt opp til D fase.

Tallene som skal inn er ikke de som står beskrevet, men for eksempel her må du flytte komma et steg til venstre slik at tallet blir -10,8 og det er dette du skal legge inn i fasen A1-A3.

I de tilfeller der verdien/tallet vises som under så er det akkurat dette tallet som skal legges inn, i dette tilfelle i A5 fasen.

Et siste senario er som vist under, her skal komma flyttes et steg til høyre slik at tallet i dette tilfelle blir 11,0 og dette legges inn i B2 fasen.

Det kan være + og – mange tall og da skal komma flyttes så mange ganger til høyre eller venstre tallet tilsier. Husk å se nøye etter – foran tallet , er det der skal – inn før tallet i de forskjellige fasene.

I de tilfeller der det er biogent carbon må også dette oppdateres, dette spesifiseres som GWP-IOBC som vist i tabellen over.

Tallene fylles inn på lik måte som vist i eksemplene for GWP verdiene.

Når dette er oppdatert husk å lagre. Det er mulig å gå inn å redigere, eventuelt å slette EPDen helt.