Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan importere EPD omregningsfaktor for produktspesifikke EPDer

Hvordan eksportere EPD omregningsfaktor og miljørerking til Excel, se her.

Registrer EPD ID i kolonne EPD ID. Denne verdien må være identisk med den som er på EPDen som er registrert i EPD-registeret.

Registrer EPD omregningsfaktor i kolonne for EPD omregningsfaktor. Du beregner EPD omregningsfaktor fra prisenhet mot den deklarerte enheten som er spesifisert i EPDen

Hvordan man beregner EPD omregningsfaktor, se her.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.