Skip to main content
Skip table of contents

Miljødata

Byggtjeneste arrangerte 13. juni 2023 et gratis webinar som gikk i dybden på hvordan du går frem for å registrere NOBB miljø data. Dette webinaret ment for leverandører som har gyldige EPDer: https://byggtjeneste.no/arrangementer-nobb-miljodata-i-praksis/

Husk at:

Når firmasertifikatet Svane, Blomst, PEFC eller FSC er lastet opp, må Miljømerkinger velges på varen.

Miljømerket NAAF trenger ikke sertifikat.

Gå til varen som skal ha kobling til sertifikatet og velg riktig miljømerke:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.