Skip to main content
Skip table of contents

Miljødata

Byggtjeneste arrangerte 13. juni 2023 et gratis webinar som gikk i dybden på hvordan du går frem for å registrere NOBB miljø data. Dette webinaret ment for leverandører som har gyldige EPDer: https://byggtjeneste.no/arrangementer-nobb-miljodata-i-praksis/

Husk at:

Når firmasertifikatet Svane, Blomst, PEFC eller FSC er lastet opp, må Miljømerkinger velges på varen.

Miljømerket NAAF trenger ikke sertifikat.

image-20240316-100217.png

Gå til varen som skal ha kobling til sertifikatet og velg riktig miljømerke:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.