Når firmasertifikatet Svane, Blomst, PEFC eller FSC er lastet opp, må Miljømerkinger velges på varen.

Miljømerket NAAF trenger ikke sertifikat.

Se hvordan beregne EPD-omregningsfaktor