Skip to main content
Skip table of contents

Varer med mulige forbedringer ("Bør-regler")

Varer med mulige forbedringer ("Bør-regler") er veiledende regler som skal hjelpe med å forbedre datakvaliteten uten å stille absolutte krav til informasjon. Hensikten er å gi brukeren oversikt over ting som vil gjøre produktdataene mer fullstendig. Bør-regler bidrar til en mer proaktiv tilnærming til produktdata, og gjør det enklere å følge beste praksis. Dette fører til bedre kvalitet og brukervennlighet på lang sikt.

image-20240604-050930.png
image-20240530-130042.png

En pakning med pakningsklasse bør være komplett

For at en pakning med pakningsklasse F-, D- og T-pak skal få status som «Komplett pakning» må den ha følgende data registrert:

Høyde, lengde, bredde (millimeter)

Vekt (kg)

GTIN

Ved å tilføre denne informasjonen på pakninger, muliggjør det effektiv håndtering og sporing av produktet gjennom verdikjeden. Komplett pakning er spesielt viktig av følgende grunner:

  • Logistikk og vareflyt: Med fullstendig informasjon om pakninger kan produktet håndteres og transporteres på en optimal måte.

  • Sporing og identifisering: GTIN-nummeret sikrer entydig identifisering av hver enkelt forpakning, noe som letter sporing og varemottak.

  • Effektiv lagerstyring: Komplett pakningsinformasjon letter lagerstyring og plukking av varer.

Produktinformasjon for sluttbruker: Sluttbrukeren får tilgang til fullstendig informasjon om varens forpakninger.

Hvordan endre pakning på en vare: https://support.byggtjeneste.no/nnl/endre-pakning-pa-godkjent-vare

Hvordan endre pakninger via Excel: Eksporter pakninger for å gjøre endringer

Varen mangler vare- eller modulbeskrivelse

Modulbeskrivelse gjelder for alle varer i en modul, mens Varebeskrivelse er spesifikk for den enkelte vare og vil overstyre modulbeskrivelsen. Dersom man har lagt til en modulbeskrivelse, trenger man ikke å legge inn varebeskrivelse på varenivå. Eventuell varebeskrivelse vil overstyre informasjon fra modulen.

Husk å fokusere på varens fordeler, egenskaper og bruksområder. Hold teksten enkel, kort og selgende. Unngå tekniske og kompliserte beskrivelser. Maksimal lengde er 800 tegn. Bruk både store og små bokstaver, og unngå spesialtegn.

Les mer om vare- og modulbeskrivelse i NOBB Regelverk: https://support.byggtjeneste.no/nr/1-8-1-modul-varebeskrivelse

Varen mangler produktfordeler

Produktfordeler skal beskrive varens unike fordeler på en kort og konsis måte. Man kan registrere opptil 5 produktfordeler per vare. Maksimal lengde er 45 tegn. Start gjerne med et adjektiv for å fremheve produktets egenskaper.

Eksempler:

  • Slitesterk og lettstelt

  • Enkel montering

  • Miljøvennlig

  • Brukervennlig og effektiv

Produktfordeler ligger under Markedsinformasjon: https://support.byggtjeneste.no/nnl/markedsinformasjon

Vare med EPD-dokument mangler GWP-data

Dersom en vare har et EPD dokument tilknyttet, bør den også ha EPD data registrert

Hvordan registrere produkt EPD digitalt: https://support.byggtjeneste.no/nnl/epd-registeret

Hvordan registrere EPD data (GWP) på vare: https://support.byggtjeneste.no/nnl/milj-data

Varen bør ha Varetekst – digitale kanaler

Varetekst - digitale kanaler er beregnet for bruk i nettbutikk rettet mot forbruker og profesjonelle aktører. Varetekst - digitale kanaler skal presentere varens “navn”, for eksempel: “Drygolin Oljedekkbeis pluss hvit 10l”

Varetekst - digitale kanaler i kombinasjon med feltet Dimensjon/Størrelse har tilsammen maksimal lengde 60 tegn.

Dette er viktig informasjon for brukerne av NOBB data, og vi anbefaler at feltet fylles ut.

Les mer om hvordan du lager gode Varetekster: https://support.byggtjeneste.no/nnl/slik-lager-du-gode-varetekster-for-nettbutikk

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.