Feltene «Modulbeskrivelse» og «Varebeskrivelse» benyttes som selgende markedstekst i nettløsningene.
Informasjon som legges i Modulbeskrivelse blir gjeldende for alle varer i modulen. Informasjon som legges i Varebeskrivelse blir gjeldende kun for den enkelte vare, og vil overstyre det som er registrert på modulnivå.

Regel for utfylling av beskrivelsesfeltet: – Teksten skal få frem varens fordeler, egenskaper og bruksområder.

  • Hold teksten lettfattelig, kort og presis

  • Unngå for tekniske og kompliserte beskrivelser, husk at det skal være en selgende tekst

  • Anbefalt lengde er 400 tegn (maks 800 tegn)

  • Bruk store og små bokstaver (ikke bare stor bokstaver)

  • Spesialtegn er ikke tillatt

Det er viktig at vareeier leser korrektur på det som registres da dette vises direkte i nettløsningene.

Eksempel på varebeskrivelse vises nedenfor: