Skip to main content
Skip table of contents

1.8.1 Modul-/varebeskrivelse

Feltene «Modulbeskrivelse» og «Varebeskrivelse» benyttes som selgende markedstekst.
Informasjon som legges i Modulbeskrivelse blir gjeldende for alle varer i modulen. Informasjon som legges i Varebeskrivelse blir gjeldende kun for den enkelte vare, og vil overstyre det som er registrert på modulnivå.

Regel for utfylling av beskrivelsesfeltet: – Teksten skal få frem varens fordeler, egenskaper og bruksområder.

  • Hold teksten lettfattelig, kort og presis

  • Unngå for tekniske og kompliserte beskrivelser, husk at det skal være en selgende tekst

  • Maksimal lengde er 800 tegn

  • Bruk store og små bokstaver (ikke bare stor bokstaver)

  • Spesialtegn er ikke tillatt

Eksempel på varebeskrivelse vises nedenfor:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.