Skip to main content
Skip table of contents

Endre pakning på godkjent vare

Det er tillat å endre disse datafelter på varer med status Godkjent:

  • GTIN (GTIN nummer kan ikke være registrert tidligere i NOBB)

  • Minste bestillingsantall

  • Høyde

  • Lengde

  • Bredde

  • Vekt

  • Egendef. volum (m3)

  • Tilgjengelig til

  • Bestillbar

  • Lagerført

Trykk Lagre for å lagre endringene.

Kalkulert Volum oppdateres automatisk.

NB! Pakningens vekt må være minimum vekten til pakningen den består av multiplisert med verdi i feltet består av antall.

Varen må sendes til godkjenning.

Hvis du har registrert andre feil ta kontakt med support@nobb.no

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.