Skip to main content
Skip table of contents

Hjemsiden - Varer og moduler med valideringsfeil

Boksen Varer og moduler med valideringsfeil viser antall varer og moduler med feil.

image-20240228-104158.png

Valideringsfeil betyr at varen/modul inneholder feil i forholdt til NOBB sitt regelverk.

Ved å trykke på Varer og moduler med valideringsfeil vises det oversikt over alle typer feil som finnes på dine egne varer og moduler (nye og aktive).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.