Skip to main content
Skip table of contents

Slik lager du gode varetekster for nettbutikk

 • Teksten bør utformes med tanke på å identifisere produktet, skape oppmerksomhet og gjenkjennelse.  Skal kunne brukes slik den er i nettbutikk e.l.​

 • Teksten skal fortelle om produktet på en måte som gir mening selv om øvrig produktinformasjon forsvinner. ​

 • Innholdet i feltene skal være relevant og forståelig for alle potensielle målgrupper.​

 • Leverandører bør tilstrebe en mest mulig enhetlig presentasjonsform på tvers av produktporteføljen.​

 • Varetekster - digitale kanaler skal ikke inneholde informasjon som skal legges i feltene Produsent, bedriftsmerke og merkenavn, med mindre dette gjør at vareteksten ikke vil gi mening.

Varetekst - digitale kanaler

Dimensjon/størrelse

 • Store og små bokstaver​

 • Hvis vareteksten hører til et produkt som består av flere varianter som størrelse eller dimensjon bør vareteksten beskrive produktet og ikke den enkelte variant.​

 • Teksten skal kombineres med dimensjon/størrelse uten gjentakelser.

 • Store og små bokstaver​

 • Hvis vareteksten hører til et produkt som består av flere varianter slik som størrelse eller lignende bør dimensjonsfeltet beskrive varianten og ikke produktet.​

 • Teksten skal kombineres med varetekst digitale kanaler uten gjentakelser.​

 • Dette er ikke et felt for logistikkmål.

Regler:

 • Lengde i kombinasjon: Inntil 60 tegn​

 • I kombinasjon skal innholdet være unikt.​

 • Valgfrie felt i NOBB Total​

 • Pliktige felt i VA/VVS

Eksempel:

image-20240307-162259.png

I tillegg til god varetekst for digitale kanaler er det viktig å fokusere på følgende:

 • Produktfordeler: Tydelig kommuniser de unike fordelene og egenskapene ved produktet ditt. Hva gjør det bedre eller annerledes enn alternativene på markedet?

 • Bilder og visuell appell: Bruk høykvalitetsbilder som viser produktet på en forbrukerrettet måte.. Visuell appell kan ha stor innvirkning på kundens beslutningsprosess.

 • Klare og informative beskrivelser: Gi detaljerte beskrivelser av produktet, inkludert spesifikasjoner, størrelser, materialer osv. Dette hjelper kundene med å ta informerte kjøpsbeslutninger.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.