Det som registreres her benyttes i nettbutikker rettet mot både forbrukere og proffsalg.