Skip to main content
Skip table of contents

Opprett ny vare (NOBB Total)

Skjermbilde viser beskrivelse av hva de enkelte feltene betyr.

image-20240214-103014.png

Les mer 1

Les mer 2: NOBB Eksempel hefte

Varetype velges her:

Når informasjon om den nye varen er registrert, trykk Lagre for å opprette varen.

Vare-bilde åpnes og resten av informasjon må legges inn.

Trekanten gir deg en melding at det er feil eller mangler på varen.

Ved å holde musepekeren over trekanten vises en liste over hva som mangler eller er feil i forhold til NOBB Regelverk.

Publiser-knappen blir aktivert når alle påkrevde felter er riktig utfylt.

Slett vare-knappen kan benyttes på nyopprettede varer. Varen slettes.

For å kunne sende varen til godkjenning må disse felter også registreres:

Legg til Pris: Pris på vare

Opprett pakning: Opprett pakning

Legg til Omregningsfaktorer: Hvordan beregne omregningsfaktorer (PSE)

Legg til produktbilde: Bilde på vare

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.