Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan beregne omregningsfaktorer (PSE)

Gå til Omregningsfaktorer (under Pakningsoversikten). Sjekk om prissammenligningsenhet (PSE) må registreres

image-20240316-102107.png

Hvis prisenheten eller en av varens pakninger er lik prissammenligningsenheten for varegruppen varen ligger i, fylles omregningsfaktoren automatisk ut.

Hvis PSE ikke er utfylt må det angis antall av prisenheten som inngår i enheten for prissammenligningsenheten.

På skjermbildet vises et eksempel der prisenhet er STK og prissammenligningsenheten er kvadratmeter. Verdien 4,5 betyr at man trenger 4,5 stykk for å få en kvadratmeter.

Beskrivelse: Hva er omregningsfaktor og PSE

Eksempel 1:

Varegruppe 1701060 Skruer Sekskant Rustfri A4 har PSE enhet CEN (100STK)

Gjelder vare med varetekst: SEKSKANTSKRUE DG M6X40 A4 -50

Dvs. at det er 50 sekskantskruer i en pakke

På skjermbildet vises et eksempel der prisenhet er PAK og prissammenligningsenheten er CEN. Verdien 2 betyr at man trenger 2 pakker for å få en CEN (100STK).

Flere eksempler med omregningsfaktorer fra ulike varegrupper

Eksempler på hvordan man kan regne ut omregningsfaktorer ved hjelp av Excel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.