Skip to main content
Skip table of contents

2.5.1 NOBB Regelverk – varetyper

Standardvare

Standardvarer er varer med fast definert informasjon og egenskaper, og som kan indentifiseres med NOBB-nummer/GTIN-nummer. Eksempler på standardvarer er skruer av en bestemt type, størrelse og kvalitet, isolasjon av en bestemt type, størrelse, kvalitet osv. De fleste varer i NOBB er standardvarer.

Standardvarer må minimum ha en F-pak (forbrukerpakning), og må alltid ha et produktbilde og en NOBB-pris. F-pak må inneholde GTIN, høyde, lengde, bredde, vekt og volum. En standardvare må ha minimum en bestillbar pakning med GTIN.

Spesialvare

Spesialvarer er varer som produseres på oppdrag fra kunde, eller varer som er tilpasset den enkelte bestilling (skreddersøm).

Spesialvarer har ikke krav til produktbilde, og det kreves ikke mål og vekt på pakninger da dette i mange tilfeller vil variere fra bestilling til bestilling. Det er heller ikke krav til NOBB-pris.

Spesialvarer skal ha GTIN-nr på pakning dersom pakningen angis som bestillbar.

Display vare

Et display er en type vare som består av et flere andre varer, der de enkelte varene kan selges separat til sluttkunden. Et eksempel på display kan være en boks med merkepenner og refill som vist nedenfor.

Selve displayet registreres med D-pak som første pakning, og skal ikke ha F-pak.
Et display kan består av en eller flere varer. Et display må minimum bestå av 1 type vare, der antallet er større enn 1, alternativt minimum 2 forskjellige varer.

Man kan ikke endre hvilke varer et display består av etter at den er godkjent i NOBB. Det betyr at når et display er godkjent kan man ikke:

 • Legge til en ny vare i displayet

 • Fjerne en vare fra displayet

 • Endre antall av en vare i displayet

Produktdokumentasjon og produktbilde skal registreres på den enkelte vare som inngår i displayet. I tillegg skal displayet ha minimum et produktbilde.

Sammensatt vare

En sammensatt vare er en vare som består av flere forskjellige varer, der varene som inngår i den sammensatte varen har egne NOBB-nr og i mange tilfeller selges separat. Eksempler på denne varetypen kan være garasje, dusjkabinett, veggelement etc.

En sammensatt vare har nesten identisk struktur og regelverk som display. Forskjellen er at en sammensatt vare skal ha F-PAK som første pakning. Til en sammensatt vare knyttes varene som inngår i den sammensatt vare, på samme måte som for et display.

Man kan ikke endre hvilke varer en sammensatt vare består av etter at den er godkjent i NOBB. Det betyr at når en sammensatt vare er godkjent kan man ikke:

 • Legge til en ny vare som inngår i den sammensatte varen

 • Fjerne en vare som inngår i den sammensatte varen

 • Endre antall av en vare som inngår i den sammensatte varen

Øvrige regler er :

 • Produktdokumentasjon og produktbilde skal registreres på den enkelte vare som inngår i den sammensatte varen.

 • Den sammensatte varen også ha produktdokumentasjon og produktbilde.

 • Vekt på pakning på en sammensatt vare skal være summen av pakningene som inngår i den sammensatte varen.

 • Høyde, lengde og bredde registreres med de totale yttermålene av varene stablet sammen.

 • Eksempel på en sammensatt vare vises nedenfor. Denne varen består av tre varer: Dusjglass, dusjkar og innfestinger.

Tjenestevarer

Tjenestevarer er «ikke-fysiske» varer som f.eks. montering, service, reparasjon, avgifter, transport osv.

Norsk Byggtjeneste administrerer et sortiment for tjenestevarer i overgruppe 01 Tjenester, og disse varene skal benyttes av leverandører og handelsaktører i forbindelse med fakturering, bestilling og ordrebekreftelse. Det er kun Byggtjeneste som kan opprette varer i denne varegruppen. Dersom det er behov for flere tjenestevarer kan disse opprettes av Byggtjeneste. Leverandørene i NOBB skal ikke legge inn pris på disse varene (som alternativ leverandør).

Tjenestevarer må ha minimum én pakning registrert med GTIN.

Dersom det oppstår spesielle behov for nye tjenestevarer hos en leverandør som ikke er egnet for felles- sortimentet, kan leverandøren opprette disse varene selv med varetypen Spesialvare.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.