Gå til fanen Pakninger (øverst i meny linjen) og velg Opprett pakning.

Skjermbilde viser beskrivelse av hva de enkelte feltene betyr:

Når informasjon er registrert trykk på Lagre.

Ønsker du å registrere flere pakningene gjøres det på samme måte. Se her