Skip to main content
Skip table of contents

Opprett pakning

Gå til fanen Pakninger (øverst i meny linjen) og velg Opprett pakning.

image-20240316-101309.png

Skjermbilde viser beskrivelse av hva de enkelte feltene betyr:

Når informasjon er registrert trykk på Lagre.

Ønsker du å registrere flere pakningene gjøres det på samme måte. Se her

Oversikt over gyldige enheter for prisenhet og pakninger finner du her

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.