Skip to main content
Skip table of contents

Forbedringer i løsningen

April 2024

 • For NOBB Total og NOBB VA/VVS leverandører: mulighet for å velge kanal på vare-nivå

Mars 2024

 • Regler for varetekster: “Varetekst - digitale kanaler”, samt et nytt felt: “Dimensjon/størrelse”. Disse to feltene må nå til sammen være unike, og sammenlagt ikke overstige 60 tegn. 

Februar 2024

Desember 2023

Oktober 2023

 • Justering av feltnavn:

  • fra Varetekt digitale kanaler til Varetekst - digitale kanaler

  • fra Varetekst 2 til Varetekst 2 - tilleggsopplysninger

September 2023

 • Avansert søk på bilder og dokumenter: man kan søke frem bilder/dokumenter som ikke tilfredsstiller kravene, og se hvilke som er koblet til aktive varer.

 • Pris-import: varsel hvis ny pris er lik eksisterende pris

 • Søk etter Leverandørens varenummer skiller ikke mellom små og store bokstaver

 • Det er nå mulig å sortere moduler på godkjenningstatus

August 2023

 • Nye dokumentasjonstyper

  • BRU - Brukermanual / User manual

  • RES - Reservedelsliste / Spare part list

  • SAM - Samsvarserklæring / Declaration of conformity

 • Visning av utgående varer på dashboardet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.