Skip to main content
Skip table of contents

Hva er dimensjon/ størrelse

Datafelt Dimensjon/ størrelse gir muligheten til å spesifisere nøyaktige mål og størrelser for ett produkt. 
Dette gir viktig informasjon om produktets fysiske størrelse og hjelper til med å unngå feilkjøp. 
Feltet kan brukes på alle produkter der det er hensiktsmessig (f.eks. klær, dusjkabinett, trevirke).

Feltet skal benyttes i sammenheng med Varetekst - digitale kanaler, og kombinasjonen av disse to må være unik for leverandøren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.