Følgende sertifikater og godkjenninger kan knyttes til firma i NOBB:

Sertifikattype

Kort beskrivelse

Beskrivelse

PEFC

PEFC sertifikat

PEFC-merket er en internasjonal merkeordning for tre- og papirprodukter som skal sikre bærekraftig skogbruk

FSC

FSC sertifikat

FSC (Forest Stewardship Council) er en sertifiseringsordning for skogbruk

STB

StartBank Registreringsbevis

Angir om leverandører en medlem i StartBank. Startbank er en database med leverandøropplysninger til bruk i byggenæringen

STBE

StartBank Egenerklæring

Et tillegg til Startbank registreringsbevis. Startbank egenerklæring vil kunne forenkle det bedriftsinterne arbeidet med åpenhetsloven for kjøpere av byggevarer

GRP

Grønt punkt

Angir om leverandøren er medlem av Grønt Punkt. Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

ISO

ISO 9001 sertifikat

Angir om leverandøren er ISO 9001-sertifisert. ISO 9001 er en del av standardserien ISO 9000, som omhandler kvalitetsledelsessystemer.

ISO14001

ISO 14001 sertifikat

Miljøledelsessystemet ISO 14001 er den internasjonale standarden som angir anerkjente metoder for systematisk miljøstyring

MFT

Miljøfyrtårn sertifikat

Angir om leverandøren er sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats

SVANE

Svanemerke

Angir om leverandøren har Svanemerkede produkter. Merket garanterer at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen

EUBL

Eu-blomst

Angir om leverandøren er har produkter som er merket med EU-Ecolabel. EU-Ecolabel (Blomsten) er det offisielle europeiske miljømerket. EUs Ecolabel er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket

RTR

Ruteretur

Angir om leverandøren er medlem av Ruteretur. Ruteretur er et non-profitt selskap som samler inn kasserte PCB-ruter over hele landet og sørger for at disse blir trygt behandlet.

EMAS

Emas-sertifikat

Angir om leverandøren er EMAS-sertifisert. EMAS står for EU Eco-Management and Audit Scheme. Gjelder for produsenten og hele produksjonsprosessen

CSA

CSA-sertifikat

Angir om firmaet er CSA-sertifisert. Sertifisering av ansvarlig, bærekraftig anskaffelse av trevirke. Gjelder for hele verdikjeden

SFI

SFI-sertifikat

Angir om produsenten er SFI-sertifisert. Forest Management Standard. Skogsforvaltningsstandard som gjelder for produsenter