Alle standardvarer, display og sammensatte varer må ha minimum ett produktbilde (PB) registrert. Spesialvarer og tjenestevarer kan ha produktbilde, men dette er ikke et krav.

Tabellen nedenfor viser bildetyper som kan registreres i NOBB:

Bildetype

Kort beskrivelse

Beskrivelse

PB

Produktbilde

Produktbilde av selve varen, benyttes ofte til presentasjon på nettbutikker

PBE

Produktbilde med emballasje

Produktbilde av varen med emballasje

MB

Miljøbilde

Miljøbilde viser varen i bruk, f.eks. parkett ferdig lagt på et gulv

LOGO

Logo

Logo som representerer varens merkenavn