Nominell og aktuell kubikkmeter for trelast

I trelast-bransjen er det vanlig å angi volum som nominell og aktuell kubikkmeter.

Les mer: https://support.byggtjeneste.no/nnl/nominell-og-aktuell-kubikkmeter-for-trelast

Valideringen er strammet inn

Da vi benyttet den gamle løsningen (Riversand) ble valideringen gjort etter import. I dagens løsning er det slik at valideringene gjøres før du får lagret eller importert informasjonen. Dvs. at man ikke får lagret eller importert data som er feil.

Får du feil på importfilen, må denne korrigieres og lastes opp på nytt. Ingenting blir lastet opp før filen er korrekt.

PSE omregningsfaktor

I dagens løsning skal pakningen PSE-pak ikke opprettes. Vi har et nytt felt som heter omregningsfaktor hvor du skal legge inn faktoren for prissammenligningsenhet.

Hva er omregningsfaktor og PSE

Hvordan beregne omregningsfaktorer (PSE)

Erstatte bilder/dokumenter

Det er mulig å erstatte ett eksisterende bilde/dokument ved å benytte erstatt funksjon på det eksisterende bildet/dokumentet.

Erstatt bilde

Erstatt dokument

Import (pris import mal)

For å importere priser er det kun pris-import mal som kan benyttes.

Last opp priser (prisimport av NOBB indekspris)