For bilder i NOBB kreves det at bildet minimum tilfredsstiller kravene til visning for digitale kanaler (web). Kravet gjelder for produktbilder i NOBB:

  • Lengste side skal være minst 1200 piksler (tilsvarende lengste side i et A6 utskriftsformat i 300 dpi).

  • Filtyper som kan benyttes er JPG, TIFF, PNG

Dersom et bilde skal kvalifisere til å få status «Trykkvalitet» må bildet tilfredsstille følgende krav:

  • Lengste side skal være minst 3608 piksler (tilsvarende lengste side i et A4 utskriftsformat i 300 dpi). Filtype må være JPG, TIFF eller PNG.

  • For trykkvalitet må bilder være frilagt/dypetset (ha gjennomsiktig bakgrunn)

Kvalitetssikring av bilder i NOBB i forhold til ovenfornevnte krav gjøres automatisk i systemet NOBB leverandør.