Skip to main content
Skip table of contents

Endre pakning på nyopprettet vare

Varer med status Nyopprettet, ikke publisert (ikke sendt til godkjenning)

Alle datafelter på pakningen kan endres så lenge statusen på varen er Nyopprettet, ikke publisert.

Åpne varen og velg Pakninger. For å åpne en pakning trykk på “øye-ikonet”

image-20240316-101642.png

For å endre pakningsinformasjonen trykk på Endre:

Består av enhet feltet henter enheten fra prisenheten på F-pak.

På D- og T-pak må leverandøren velge riktig består av enhet fra nedtrekks-meny.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.