Varer med status Nyopprettet, ikke publisert (ikke sendt til godkjenning)

Alle datafelter på pakningen kan endres så lenge statusen på varen er Nyopprettet, ikke publisert.

Åpne varen og velg Pakninger. For å åpne en pakning trykk på “øye-ikonet”

For å endre pakningsinformasjonen trykk på Endre:

Består av enhet feltet henter enheten fra prisenheten på F-pak.

På D- og T-pak må leverandøren velge riktig består av enhet fra nedtrekks-meny.