Alle salgbare enheter skal registreres som pakninger, se mer her.

Flere pakninger opprettes på samme måte på nye og godkjente varer.

Det er mulig å registrere flere D- og T-pakker på en vare.

Trykk på Pakninger på varen og velg Opprett pakning:

Legg inn nødvendig informasjon på pakningen og trykk på Lagre.

NB! Pakningens vekt må minimum være vekten til pakningen den består av multiplisert med verdi i feltet består av antall.

Minimum registrering av informasjon er:

  • Pakningsklasse

  • Type

  • Består av enhet

  • Består av antall

  • Bestillbar/Lagerført

For at pakningen skal være elektronisk lesbar og komplett, må GTIN-nummer, mål og vekt registreres.