Skip to main content
Skip table of contents

Opprett flere pakninger

Alle salgbare enheter skal registreres som pakninger, se mer her.

Flere pakninger opprettes på samme måte på nye og godkjente varer.

Det er mulig å registrere flere D- og T-pakker på en vare.

Trykk på Pakninger på varen og velg Opprett pakning:

Legg inn nødvendig informasjon på pakningen og trykk på Lagre.

NB! Pakningens vekt må minimum være vekten til pakningen den består av multiplisert med verdi i feltet består av antall.

Minimum registrering av informasjon er:

  • Pakningsklasse

  • Type

  • Består av enhet

  • Består av antall

  • Bestillbar/Lagerført

For at pakningen skal være elektronisk lesbar og komplett, må GTIN-nummer, mål og vekt registreres.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.