Pakningens vekt må være minimum vekten til pakningen den består av multiplisert med verdi i feltet består av antall.

D- og T-pak valideres automatisk på vektens innhold.

Eksempel: Hvis vekten på pall er mindre enn vekten på D-pak ganger innholdet på pallen vil det bli valideringsfeil på varen/pakningen.

D-pak =pak og veier 12,768kg

T-pak = pall og inneholder 56 pakker

T-pakkens vekt må minimum være 12,768kgx56pakker