Skip to main content
Skip table of contents

Vekt på D- og T-pak sjekkes automatisk

Pakningens vekt må være minimum vekten til pakningen den består av multiplisert med verdi i feltet består av antall.

D- og T-pak valideres automatisk på vektens innhold.

Eksempel: Hvis vekten på pall er mindre enn vekten på D-pak ganger innholdet på pallen vil det bli valideringsfeil på varen/pakningen.

D-pak =pak og veier 12,768kg

T-pak = pall og inneholder 56 pakker

T-pakkens vekt må minimum være 12,768kgx56pakker

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.