Skip to main content
Skip table of contents

Moduler

En modul er en gruppe med varer som naturlig hører sammen, tilhører samme NOBB Varegruppe og ETIM klasse og har samme produsent og merkenavn.

Alle varer i NOBB må ha relasjon til modul. Leverandøren oppretter moduler og kobler varer til disse.

image-20240515-113914.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.