Skip to main content
Skip table of contents

Opprett ny modul

For å opprette en ny modul anbefaler vi at du velger Opprett modul (1) under Moduler menyen. Du kan også velge + tegnet (2).

Du kommer til Opprett modul vinduet.

I skjermbildet har vi beskrevet hva som menes med de enkelte feltene i modulen.

image-20240321-122856.png

*Leverandørens modulnr. består av tall eller bokstaver som leverandøren tildeler modulen. Kan være leverandørens interne gruppenummer og bør være tilgjengelig i leverandørens eget system.  Det er kun leverandøren som ser/benytter det interne modulnr.

Hvis det er flere ETIM klasser koblet til varegruppe så må det velges riktig ETIM klasse ved å trykke her:

Se her for ETIM klasse mapping for varegruppe

Trykk Lagre for å opprette modul.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.