Skip to main content
Skip table of contents

Alle (Moduler)

Gå til menyen Moduler, velg Alle.

Her vises det alle aktive moduler for ditt firma. Ønsker du å se utgåtte moduler ta bort valget Aktive, da vises det kun utgåtte moduler.

For å eksportere moduler, marker alle moduler og trykk på knappen Eksport.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.