Gå til menyen Moduler, velg Alle.

Her vises det alle aktive moduler for ditt firma. Ønsker du å se utgåtte moduler ta bort valget Aktive, da vises det kun utgåtte moduler.

For å eksportere moduler, marker alle moduler og trykk på knappen Eksport.