Gå til menyen Moduler, velg Klar til publisering.

Her vises det endrede moduler som kan publiseres (sendes til godkjenning).

Ny opprettede moduler som er korrekt i henhold til NOBB Regelverk blir automatisk godkjent.

For å publisere (sende til godkjenning) marker ønsket modul og trykk på knappen Publiser.