Skip to main content
Skip table of contents

Klar til publisering (Moduler)

Gå til menyen Moduler, velg Klar til publisering.

Her vises det endrede moduler som kan publiseres (sendes til godkjenning).

Ny opprettede moduler som er korrekt i henhold til NOBB Regelverk blir automatisk godkjent.

For å publisere (sende til godkjenning) marker ønsket modul og trykk på knappen Publiser.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.