Gå til menyen Moduler, velg Underkjent.

Her vises det alle underkjente moduler.

Åpne modul for å se årsak til underkjenning ved å trykke her:

Korrigier modulen og publiser den på nytt (send til godkjenning).