Skip to main content
Skip table of contents

Underkjent (Moduler)

Gå til menyen Moduler, velg Underkjent.

Her vises det alle underkjente moduler.

Åpne modul for å se årsak til underkjenning ved å trykke her:

Korrigier modulen og publiser den på nytt (send til godkjenning).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.