For tekstfelter i NOBB er det begrensninger for hvilke tegn som er tillatt. Nedenfor vises oversikt over gyldige tegn i NOBB:

  • Store bokstaver fra det norske alfabetet: A-Z, Æ, Ø og Å

  • Små bokstaver fra det norske alfabetet: a-z, æ, ø og å

  • Tall: 0-9

  • Spesialtegn: !=%&´()*?,-.<>°+/”

  • Det vanlige tegnet for mellomrom