Skip to main content
Skip table of contents

Hva må gjøres etter opplastning fra Excel (import)

Etter vellykket import (opplastning fra Excel) vises statusen (grønn hake).

Husk at selv om import er OK, kan det fortsatt mangle informasjon, for eksempel produktbilder på nyopprettet varer.

Importerte varer

Gå til menyen på venstre siden og velg Klar til publisering (under Varer)

Her vises de alle varer (nyopprettet og endret) som er klar til publisering (godkjenning).

Hvis det finnes mange varer klar til publisering, kan man ved bruk av Avansert søk filtrere på Opprettet dato eller Endret dato.

Marker varene som skal publiseres og trykk på knappen Publiser (Godkjenn).

Når man laster opp nye varer fra Excel, vil disse alltid ha valideringsfeil fordi de mangler bilde. Disse finner du under menyen Varer - Alle:

Ved å bruke Avansert søk kan du filtrere for eksempel på Status eller Endret dato for å få opp de nylig importerte varene.

For at disse skal kunne publiseres må alle eventuelle feil og mangler rettes opp.

Priser

Dersom du laster opp nye priser og ikke velger at de skal publiseres automatisk, vil prisene vises under menyen Priser - Klar til publisering. Vær oppmerksom på at dersom du har lastet opp veldig mange priser vil det ta noen sekunder før oversikten viser alle prisene.

Se her for mer informasjon: Klar til publisering (Priser)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.