Skip to main content
Skip table of contents

Registrering av avtaler

Dette kapitlet beskriver hvordan vareeier/leverandører oppretter en ny avtale i NOBB-Kontrakt, og hvordan du som mottaker av avtalen registrere egne påslagselementer i mottatt avtale.

Som bruker i handelen vil du motta ferdig registrerte avtaler fra din leverandør eller via kjedekontoret med innkjøpsbetingelser. Du kan som mottaker registrere dine egne påslag (selvkost og utsalg) i en avtale du har mottatt fra leverandør.

Registreringen i NOBB Kontrakt foregår i følgende trinn: 

  1. Opprettelse av Ny avtale (definere mottaker, gyldighetsdato osv)

  2. Knytte Rabattbetingelser til ulike nivåer i varehierarkiet.

  3. Knytte Rabattelementer til Rabattbetingelsene

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.