Skip to main content
Skip table of contents

Registrere Rabattbetingelser

Rabattbetingelse er bærer av informasjon som forteller hva slags type rabatt vi har med å gjøre.

Merk nivået i avtalen betingelsen skal kobles til (1). Høyreklikk, og velg Legg til – Rabattbetingelse (2).

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Rabattbetingelser opprettes med teksten «Rabatt». Denne teksten kan endres dersom den må ha en annen beskrivelse. Det finnes flere felter på rabattbetingelse som er aktuelle å fyll ut dersom du har flere alternativer for rabatt som er gjeldende for samme grupper/varer (se kapittel Betingelser med utfyllende informasjon).

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.